KULLANIM KOŞULLARI VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

1.Bu anlaşma Kurumsalnet.net ile alan adı,web hosting ve sunulan diğer hizmetlerden almak isteyen tüzel veya özel kişiler arasındadır.

 

2.Kurumsalnet.net, sitenin bazı bölümlerinde kullanıcılardan bilgi toplar Kurumsalnet.net bu sitede toplanan tüm bilginin tek sahibidir. Sitede toplanan bilgiler herhangi bir şekilde üçüncü taraflara satılamaz, kiralanamaz veya verilemez. Kullanıcı sipariş verdiği ve ücretini ödediği takdirde iş bu sözleşme koşullarını aynen kabul etmiş sayılmaktadır.

 

3. Sitemiz üzerinden yapılan web hosting ve alan adı tescil işlemlerinin tüm sorumlulukları, bu adreslerde ve alanlarda yayınlanacak olan bilgilerin sorumlulukları ilgili firma veya özel kişilere aittir.

 

4.Bilgileriniz girdiğiniz yazılı ve görsel verilerden oluşur. Bilgilerinizin sorumluluğu size aittir. Kurunmsalnet.net’ e veya diğer kullanıcılara herhangi bir zarar verdiği takdirde Kurunmsalnet.net bilgilerinizi tamamen veya kısmen yayından kaldırabilir.

 

Kurunmsalnet.net, kullanıcıların hesap oluştururken beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu kabul eder.

 

5. Kullanıcının satın alacağı .tr ile biten (com.tr, org.tr) adları için istenen evrakların Kurumsalnet.net’ e ulaştırılmaması veya geç ulaştırılması sonucu oluşabilecek sorunlardan Kurumsalnet.net sorumlu tutulamaz. Ancak alan adı henüz tescil edilmemişse para iadesi yapılır.

 

.com,.net  vb gibi .tr uzantısı olmayan alan adlarının tescili kullanıcı üstüne yapılır. Dolayısıyla ileride kullanıcı dışında kişi ve kurumların bu alan adları üzerindeki istek ve hakları dikkate alınmaz. Kurumsalnet.net sadece sisteme kayıtlı kullanıcı ile muhattaptır. Kullanıcının yazılı rızası ile bu alan adlarını Kurumsalnet.net devredebilir, uzatabilir.

 

6. Alan Adı tescilinde Kurumsalnet.net den kaynaklanan gecikme veya hata olur ve alan adı tescili gerçekleşmezse, Kullanıcı Kurumsalnet.net’ den ancak ve sadece ödediği tutarı talep edebilir.

 

7.Alan adının tescil süresinin dolmasından önce,  Kurumsalnet.net kullanıcıyı bilgilendirme amaçlı uyarıcı eposta gönderebilir, telefon açabilir. Ancak eposta ulaşmaması veya gönderilmemesi durumlarında dahi süre uzatma kullanıcı sorumluluğundadır. Sürenin dolmasına 24 saat kala hala  ödeme yapılmamışsa Kurumsalnet.net verdiği hizmeti durdurabilir.

 

8.Kullanıcı adına tahsis edilen e-posta sunucusu/adresi kullanılarak, yığınsal e-posta gönderimi yapılamaz.E-Mail'lerin spam sayılması için aynı e-mail'in 100'den fazla kişiye gönderilmesi kriteri aranır. Kullanıcı SPAM yapar ise Kurunmsalnet.net kullanıcıyı  uyarmaksızın ve  ödemiş olduğu meblağı kendisine iade etmeksizin hizmeti durdurabilir

 

9. Kullanıcı adına tahsis edilen alan içinde yasa dışı içerik(mp3,korsan yazılım) bulunduran  sitelerin yayını durdurulur. Pornografi ve çıplaklık bulundurulması halinde sitelerin yayını durdurulur. Chat , çöp-çatan, portalları , içerik denetimine tabi tutulabilir, gerektiğinde yayınları haber vermeksizin durdurulabilir.

 

10.Sözleşme, internet üzerinden kullanıcının kabul ettiğini beyan  ettiği tarihten itibaren, üyeliğini internet üzerinden kullanıcı ismini ve şifresini vererek iptal ettiği tarihe kadar geçerlidir.

Kurunmsalnet.net  gerek görürse hizmetin devam ettiği herhangi bir zamanda verdiği hizmeti durdurarak sözleşmeyi fesh edebilir. Bu durumda kalan süreye tekabül eden ücreti kullanıcıya iade eder.

 

11. Kullanıcı  bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunulan hizmetin bedeli olarak Kurunmsalnet.net’e ödeme gününe ait Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.


12. ilk ödeme kullanıcı tarafından, sözleşmenin internet ortamında kabul edildiği tarihte yapılır. Seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, kullanıcı tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır. Kullanıcı ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihten 7 gün sonra hala yapmamışsa,
Kurunmsalnet.net verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir.

 

Hizmet verilip kurulum yapıldıktan sonra Müşterinin ilk 15 gün içerisinde hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda hizmetin kurulum ücreti düşülerek kalan bedel kendisine iade edilir.

 

13.Kullanıcı , aldığı hizmetlerden herhangibir şekilde memnun kalmadığı taktirde, 30 gün içerisinde para iade talebinde bulunabilir. Alan adı tescil ücretlerinin iadesi yoktur. Kullanıcının hatalı yazımı sonucu alınan alan adı tescil ücret iadesi yoktur.

 

14.SSL Sertifikaları temin edildiği andan itibaren ürün teslim edilmiş sayılır. SSL sertifikaları için, yanlış kurulum veya gecikme veya kullanıcı hatası sonucu silinme  sebebiyle  para iadesi yapılması söz konusu değildir.

 

15. Kurumsalnet.net , sistem yedeklerini kendi belirleyeceği periyodlarda alır. Verilerin bulunduğu bilgisayarın hacklenmesi, virus bulaşmasını engellemek için teknolojik imkanlardan faydalanır. Yine de :

 

Her kullanıcı sistemdeki verilerinin yedeğinden kendisi sorumludur. İnternet ortamında veri kaybı, veri silinmesi veya elektronik postaların kısmen veya tümünün kaybolması durumunda  kullanıcı Kurumsalnet.net’ den ücret talep edemez.  Kullanıcı sitesinin hacklenmesi(göçertilmesi) durumunda  Kurumsalnet.net’ i suçlayamaz para talep edemez.

 

Kurumsalnet.net, İstanbul,Kıztaşı Cad. No 3 Turna Han No 5-6 Adresinde bulunan Etakip Bilgi Ve İletişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şirketi kuruluşudur.